Eszkola

Doliny rzeczne - rodzaje

Dolina rzeczna to miejsce w którym płynie rzeka. Główna klasyfikacją jest szerokość dna oraz charakter zboczy. 

Doliny stale odwadniane o erozyjnym dnie
dolina wciosowa V – kształtna – cechy:
- wąskie dno
- koryto wcięte bezpośrednio w podłożu – działa erozja wgłębna i procesy denudacji
- jeśli nachylenie zboczy wynosi poniżej 45 ͦ jest to wcios ostrokątny, jeśli równe 45ͦ – prostokątny, jeśli powyżej 45ͦ rozwartokątny
- zbocza nie są urwiste

Gardziele – cechy: 
- szerokość dna doliny jest taka sama jak szerokość koryta 
- bardzo wąskie dno
- skaliste i urwiste zbocza 
- tempo erozji wgłębnej jest większe od tempa obniżania zboczy
- powstaje w granitach, bazaltach, kwarcytach, czyli twardych masywnych skałach, ponieważ rozwojowi sprzyja duża odporność podłoża

Jar – cechy:
- dno wąskie, ale szersze niż w przypadku gardzieli
- koryto nie zajmuje całej szerokości doliny
- zbocza strome, przeważnie skaliste o dużym nachyleniu, ale o strukturze płytowej
- erozja wgłębna nie postępuje tak szybko jak w przypadku gardzieli, jednak nadal jest dominująca 

Kanion – cechy:
- jest odmianą jaru
- wcięty w płycie zbudowanej ze skał osadowych o strukturze płytowej
- rozcinanie obszarów następuje poprzez rozcinanie poziomo zalegających skał osadowych

Dolina płaskodenna -  cechy
- szerokie, płaskie dno
- strome zbocza
- między dnem a zboczem widoczny wyraźny załom
- występują na obszarach przedgórskich, przedpolach lodowców, nizinach
- może powstać w wyniku rozszerzania wskutek erozji bocznej doliny wciosowej lub wskutek akumulacji materiału osadowego w wyniku czego powstaje płaskie dno

Dolina nieckowata – cechy:
- szeroka dolina okresowo lub epizodycznie odwadniana w wyniku czego nie ma stałego aktywnego koryta rzecznego
- brak wyraźnej granicy między dnem a zboczami
- procesy denudacyjne dominują nad procesami fluwialnymi
 

Doliny rzeczne Wasze opinie

3×4 =