Eszkola

Semiurbanizacja - co to jest?

Określenie miejscowości, której nie można zaklasyfikować ani do wsi ani do miasta, gdyż nie spełnia kryteriów ani jednego ani drugiego - jest jednocześnie „półwsią” i „półmiastem”.
Najczęściej do takiego stanu rzeczy prowadzi rozwój pozarolniczych funkcji gospodarki. 

Przykładem zmian jest np. wypieranie funkcji rolniczej przez funkcje mieszkaniową jak również pojawienie się osiedli przemysłowo-mieszkaniowych przy zakładach produkcyjnych. Dzięki temu nie doszło do całkowitej urbanizacji tych wsi, ale został częściowo zmieniony ich charakter (gospodarka, krajobraz). To z kolei powoduje dalsze zmiany - kolejne grunty orne są przekształcane w działki pod zabudowę, później punkty usługowe, co finalnie prowadzi do zmiany stylu życia.

Najczęściej jest to przejściowa forma prowadząca do całkowitej urbanizacji.

Semiurbanizacja Wasze opinie

1+6 =

Oprócz semiurbanizacja może Ci się przydać