Eszkola

Źródła energii konwencjonalne i niekonwencjonalne

Źródłem energii nazywamy to, z czego można pozyskać energię. 
Dzielą się na konwencjonalne/nieodnawialne i niekonwencjonalne/nieodnawialne
Konwencjonalne źródła energii stanowią wszelkiego rodzaju kopaliny, z których można pozyskać energię. Są to węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa, gaz łupkowy, piaski bitumiczne, uran, tor. 
Węgiel kamienny jest organicznym paliwem kopalnym, zawierającym około 70 – 90 % pierwiastka węgla w sobie. Wyzwala energię podczas długotrwałego procesu spalania. Wykorzystywany w elektrowniach cieplnych. Ponad połowę światowych zasobów posiadały złoża w Europie i Azji. Największa odkrywkowa kopalnia węgla kamiennego znajduje się w Chinach w zagłębiu Datong, Kuilan, Fashun. Wydobywany również w Stanach Zjednoczonych w zagłębiu  Appalaskim, Północnym Wielkich Równin, Wyżynny Kolorado. W Europie wydobywany w Zagłębiu Ruhry, Saary, Yorkshie, Northumberland, Górnośląskim. 
Był eksploatowany i wykorzystywany na masową skalę od początku fazy industrialnej, ze względu na ogromne zapotrzebowanie energii elektrycznej w procesach produkcji. Obecnie jego wydobycie i zużycie spada, ze względu na to, że jest źródłem wielu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Coraz częściej jest zastępowany bardziej ekologicznymi źródłami energii.
W Polsce występuje w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Lubelskim Zagłębiu Węglowym. 
Węgiel brunatny również jest organicznym paliwem kopalnym, jednak zawiera mniej pierwiastka w sobie (około 60-80%). Jego pokłady są bogate, jednak jego eksploatacja jest niewielka, ze względu na cechy kopaliny. Jest bowiem bardzo krucha, więc nie może być przewożona na znaczne odległości. Z tego względu jeśli ma być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej, elektrownia musi być wybudowana w niewielkiej odległości od miejsca wydobycia. Z tego względu jest wydobywany głównie na potrzeby lokalne. 
W Polsce występuje w okolicy Bełchatowa, Konina. 
Ropa naftowa stanowi mieszaninę węglowodorów. Jest ciemną i lepką cieczą nierozpuszczalną w wodzie. Najwięcej jej pokładów znajduje się na dnie Zatoki Perskiej i na Bliskim Wschodzie, skąd jest eksportowana głównie do USA, Japonii, krajów europejskich.
Razem z ropą naftową występuje gaz ziemny również stanowiący mieszaninę węglowodorów. Jest bezbarwny i lżejszy od powietrza. Transportowany gazociągami do odbiorców, nie wymaga specjalnych urządzeń w celu gromadzenia i przesyłania. Najbogatsze złoża gazu występują na terenie Rosji, Kaukazie i Bliskim Wschodzie, skąd jest eksportowany głównie do krajów europejskich. 
Do źródeł odnawialnych, czyli niekonwencjonalnych należy energia spadku wody, energia słoneczna, wiatr, energia geotermalna, biomasa, energia pływów i prądów morskich. Wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, dlatego nie są szkodliwe dla środowiska, gdyż nie generują jego zanieczyszczeń. Są odnawialne, więc nie sposób ich wyczerpać. 
 

Źródła energii konwencjonalne i niekonwencjonalne Wasze opinie

7×2 =

Oprócz źródła energii konwencjonalne i niekonwencjonalne może Ci się przydać