Eszkola

Wzór na polaryzowalność

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na polaryzowalność ma postać:

\(\alpha =\dfrac{\mu}{E}\)

gdzie:

\(\alpha\) - polaryzowalność \([\cfrac{C\cdot m^2}{V}]\),

\(\mu\) - moment dipolowy \([C\cdot m]\),

\(E\) - natężenie pola elektrycznego \([\cfrac{V}{m}]\).