Eszkola

Wzór na przewodność molową wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Poniższy wzór odniesiony jest do związku chemicznego typu AB

\(\Lambda =\cfrac{\kappa }{c}\cdot 1000\)

gdzie:

\(\Lambda\) - przewodność molowa \([\cfrac{S\cdot cm^2}{mol}]\),

\(\kappa\) - przewodność właściwa \([\cfrac{S}{cm}]\),

\(c\) - stężenie molowe elektrolitu \([\cfrac{mol}{dm^3}]\).


Wzór na przewodność molową - jak stosować w praktyce?

3+2 =