Eszkola

Wzór na cenę jednostkową wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na cenę jednostkową ma postać:

\(C_j=R_j+M_j+K_{zj}+S_j+K_{pj}+Z_j\)

gdzie:

\(C_j\) - cena jednostkowa,

\(R_j\) - wartość kosztorysowej robocizny na jednostkę przedmiarową robót,

\(M_j\) - wartość kosztorysowych materiałów na jednostkę przedmiarową robót,

\(K_{zj}\) - koszt zakupu na jednostkę przedmiarową robót,

\(S_j\) - wartość kosztorysowej pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót,

\(K_{pj}\) - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót,

\(Z_j\) - zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót.

Wzór na cenę jednostkową - jak stosować w praktyce?

6+9 =