Eszkola

Wzór na cenę kosztorysową wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na cenę kosztorysową  ma postać:

\(C_k=\sum Q\cdot C_j+P_v\)

gdzie:

\(C_k\) - cena kosztorysowa,

\(Q\) - ilość jednostek z przedmiaru lub obmiaru robót,

\(P_v\) - podatek od towarów i usług (VAT),

\(C_j\) - cena jednostkowa robót łącznie z kosztami pośrednimi i zyskiem kalkulacyjnym.

Wzór na cenę kosztorysową - jak stosować w praktyce?

8+5 =