Eszkola

Wzór na maksymalną wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody wzór

Wzór na maksymalną wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wyznaczenie tego wskaźnika jest uzależnione od współczynnika kształtu budynku:

- gdy \(\cfrac{A}{V_e}\leq 0,2\)    \(EP_{H+W}=73+\Delta EP\)

- gdy \(0,2\leq \cfrac{A}{V_e}\leq 1,05\)    \(EP_{H+W}=55+90\cdot\left(\cfrac{A}{V_e}\right)+\Delta EP\)

- gdy \(\cfrac{A}{V_e}\geq 1,05\)     \(EP_{H+W}=149,5+\Delta EP\)

gdzie:

\(EP_{H+W}\) - maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej \([\cfrac{kWh}{m^2\cdot rok}]\),

\(A\) - suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku tworzących kubaturę ogrzewaną, liczoną po obrysie zewnętrznym \([m^2]\),

\(V_e\) - kubatura ogrzewanej części budynku, liczona po obrysie zewnętrznym \([m^3]\),

\(\Delta EP\) - dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną w ciągu roku \([\cfrac{kWh}{m^2\cdot rok}]\),

wyjaśnienie indeksów:

\(H\) - ogrzewanie i wentylacja, 

\(W\) - przygotowanie ciepłej wody użytkowej.Wzór na maksymalną wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody - jak stosować w praktyce?

7-3 =

Oprócz - wzór na maksymalną wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody może Ci się przydać