Eszkola

Prawo Hagena-Poiseuille'a - wzór wzór

Prawo Hagena-Poiseuille'a opisane jest wzorem:

\(Q=\cfrac{\pi \Delta pR^4}{8\eta L}\)

gdzie:

\(Q\) - objętościowe natężenie przepływu \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(\Delta p\) - spadek ciśnienia \([Pa]\),

\(R\) - promień rury \([m]\),

\(\eta\) - współczynnik dynamicznej lepkości płynu \([Pa\cdot s]\),

\(L\) - długość rury \([m]\).Prawo Hagena-Poiseuille'a - wzór - jak stosować w praktyce?

6×4 =