Eszkola

Wzór na średnie zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniu

Wzór na średnie zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia

Wzór na średnie zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia ma postać:

\(\dot Q_R=\dot Q_N-\dot Q_P\)

gdzie:

\(\dot Q_R\) - średnie zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia \([W]\),

\(\dot Q_N\) - obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia \([W]\),

\(\dot Q_P\) - obliczeniowe straty ciepła przez tę część podłogi, na której projektuje się ogrzewanie \([W]\).