Eszkola

Wzór na objętość ostrosłupa ściętego

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Ostrosłup ścięty
Wzór na objętość ostrosłupa ściętego ma postać:

\(V = \frac{h}{3}(P_{p_1} + P_{p_2} + \sqrt{P_{p_1} P_{p_2}})\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość ostrosłupa ściętego

\(P_{p_1}, P_{p_2}\) - pola podstaw ostrosłupa ściętego

\(h\) - wysokość ostrosłupa ściętego

 
Podstawami ostrosłupa ściętego są wielokąty podobne, które leżą w płaszczyznach równoległych