Wzór na pole powierzchni ostrosłupa ściętego

Ostrosłup ścięty
Wzór na pole powierzchni ostrosłupa ściętego ma postać:

\(P = P_b + P_{p_1} + P_{p_2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni całkowitej ostrosłupa ściętego

 \(P_{p_1}, P_{p_2}\) - pole podstaw ostrosłupa ściętego

\(P_b\) - pole powierzchni bocznej ostrosłupa ściętego

 
Podstawami ostrosłupa ściętego są wielokąty podobne, które leżą w płaszczyznach równoległych

 
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka