Wzór na pole powierzchni walca obrotowego ukośnie ściętego

Wzór na pole powierzchni walca obrotowego ukośnie ściętego ma postać:

\(P = \pi R (R + a + h_1 + h_2)\), gdzie

\(a = \sqrt{R^2 + \left(\dfrac{h_2 - h_1}{2}\right)^2}\)

\(P_b = \pi R (h_1 + h_2)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni walca obrotowego ukośnie ściętego

\(P_b\) - pole powierzchni bocznej walca obrotowego ukośnie ściętego

\(R\) - promień podstawy walca obrotowego ukośnie ściętego

\(h_1, h_2\) - wysokości walca obrotowego ukośnie ściętego


Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka