Eszkola

Wzór na środek odcinka wzór

Wzór na środek odcinka na osi ma postać:

Środek odcinka
Punkty \(A\) i \(B\) o współrzędnych \(A = x_1\) oraz \(B = x_2\) wyznaczają końce odcinka.

Jeśli \(\underset{AS}{\rightarrow}\) = \(\underset{SB}{\rightarrow}\), to:

\(S = (x_s) = \left ( \dfrac{x_1 + x_2}{2} \right)\)


Wzór na środek odcinka na płaszczyźnie ma postać:

Środek odcinka
Punkty \(A\) i \(B\) o współrzędnych \(A = x_1, x_2\) oraz \(B = y_1, y_2\) wyznaczają końce odcinka.

Jeśli \(\underset{AS}{\rightarrow}\) = \(\underset{SB}{\rightarrow}\), to:

\(S = (x_s, y_s) = \left ( \dfrac{x_1 + x_2}{2},\dfrac{y_1 + y_2}{2}\right)\)

Wzór na środek odcinka - jak stosować w praktyce?

1×7 =