Eszkola

Wzór na ryzyko względne wzór

Wzór na ryzyko względne (relative risk)


Wzór na ryzyko względne (relative risk) ma postać:

\(RR_{AxB} = \dfrac{P(A)}{P(B)} = \dfrac{a}{a+b} : \dfrac {c}{c+d}\)


Artykuł: Idea wskaźnika Ryzyka względnego


Wyjaśnienie symboli:

\(RR_{AxB}\) - ryzyko względne wystąpienia zdarzenia pomiędzy grupami A i B

\(P(A)\) - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia w grupie A 

\(P(B)\)prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia w grupie B

\(a\) - liczba wystąpień zdarzenia w grupie A

\(b\)liczba nie-wystąpień zdarzenia w grupie A

\(c\) - liczba wystąpień zdarzenia w grupie B

\(d\) - liczba nie-wystąpień zdarzenia w grupie B


Aby wyliczyć ryzyko względne dzielimy liczbę wystąpień zdarzenia do wszystkich obserwacji w danej grupie a następnie dzielimy przez siebie uzyskane wyniki dla grup A i B (np: kobiet i mężczyzn).

Wzór na ryzyko względne - jak stosować w praktyce?

9+9 =