Eszkola

Oferta definicja i przykłady

Oferta to nic innego jak propozycja sprzedaży lub kupna towarów lub usług, która określa najważniejsze warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży. Opracowanie atrakcyjnej oferty dotyczy każdego przedsiębiorstwa, które pragnie się rozwijać i docierać ze swoją ofertą do szerokiego grona odbiorców. Dlatego też bardzo ważne jest zrozumienie celu samej działalności. Koniecznie jest również przeprowadzenie dokładnych badań grupy docelowej, aby dostosować do niej swoją ofertę i w pełni odpowiedzieć na potrzeby konkretnych osób. Dopiero po przeprowadzeniu tych wszystkich działań możliwe będzie uzyskanie oferty handlowej, która będzie faktycznie dostosowana do rzeczywistych potrzeb konkretnych odbiorców.

Najważniejsze elementy pisemnej oferty handlowej

Przygotowanie pisemnej oferty handlowej wymaga poświęcenia jej odpowiedniej ilości czasu, jeżeli ta ma być faktycznie skuteczna i działać na korzyść konkretnego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim w ofercie należy zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje odnoszące się do samej firmy. Na stronie tytułowej oferty należy zawrzeć:

 • Logo firmy oferenta

 • Nazwę oferowanego produktu lub usługi oraz najważniejsze informacje na jego temat

 • Tytuł

 • Nazwę firmy, do której kierowana jest oferta

 • Logo adresata

Oferta handlowa w odniesieniu do konsumenta

Obecnie konsumenci stawiają bardzo wysokie wymagania podczas negocjacji. Sprzedawcy mają zatem utrudnione zadanie w kwestii zaproponowania warunków, które będą odpowiadały potencjalnemu nabywcy. Dlatego też składanie oferty należy rozpocząć od zapoznania się z potrzebami klienta. Nie należy zbyt pochopnie stawiać warunków bez pewności, że potrzeby zostały w prawidłowy sposób rozpoznane. Sprzedawcy powinni przede wszystkim zdobyć zaufanie klienta poprzez, na przykład, zwrócenie uwagi na jego samopoczucie. Dzięki temu złożona w późniejszym czasie oferta wzbudzi większe zainteresowanie.

Oferta handlowa w kontekście prawnym

Kwestia ofert handlowych jest definiowana również przez przepisy prawa. Zgodnie z nim oferta to oświadczenie, w którym jedna ze stron przygotowuje konkretne warunki umowy. Do zagadnień oferty odnoszą się przede wszystkim przepisy prawa cywilnego i wyróżniają one:

 • Ofertę złożoną elektronicznie – jest to oferta złożona drogą mailową. Zaczyna ona obowiązywać w momencie, gdy strona zainteresowana zakupem potwierdzi w krótkim czasie jej otrzymanie.

 • Odwołanie oferty – może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wcześniej do sprzedającego nie wysłano potwierdzenia i zaakceptowania oferty, a także nie otrzymał on warunków umowy sprzedażowej. Nie istnieje możliwość anulowania oferty, gdy te informacje zostały zawarte w dokumencie.

 • Opóźnienie odpowiedzi – w sytuacji, gdy odpowiedzieć opóźniła się, ale otrzymane informacje potwierdzają, że przekazano je w wyznaczonym terminie to oferta nadal obowiązuje. Odpowiedź może zostać uznana za nieważną jedynie w sytuacji, gdy sprzedający poinformuje o takiej możliwości we wstępnych rozmowach.

 • Zastrzeżenie zmiany lub uzupełnienia oferty – w przypadku wprowadzenia zmian oferta jest uważana za nową.

 • Odpowiedź na ofertę – w sytuacji, gdy oferta składana na linii przedsiębiorstw to możliwe jest wprowadzenie niewielkich zmian z zachowaniem ważności oferty. Brak możliwości zmiany oferty zachodzi jedynie w przypadku, gdy zastrzeżono taką możliwość we wstępnych rozmowach.

 • Wykonanie oferty – umowa zawarte na podstawie oferty musi zostać natychmiast wykonana w określonym terminie. W innym przypadku jest ona uznawana za nieważną.

Oferta Wasze opinie

3×5 =

Oprócz oferta może Ci się przydać