Eszkola

Pracownicze Plany Kapitałowe definicja i przykłady

Pracownicze plany kapitałowe są nowym zjawiskiem na polskim rynku gospodarczym. Zostały wprowadzone w 2019 roku. Najprościej mówiąc są pewnym systemem oszczędzania pieniędzy przez pracowników. Nie są powiązane z żadnymi dotychczas istniejącymi systemami (emerytalnymi, zdrowotnymi itd.). Zapewniają prawnikom niejako subkonto, na które odkładane są składowe części ich wynagrodzenia, przeznaczone do wypłacenia w przyszłości (po osiągnięciu 60 roku życia). System pracowniczych planów kapitałowych działa automatycznie dla wszystkich podejmujących pracę, a pozostających pomiędzy 18 a 54 rokiem życie. Osoby starsze mogą natomiast dobrowolnie dołączyć do tego systemu oszczędności. Wszystkie osoby natomiast mogą w dowolnym momencie złożyć deklarację o rezygnacji z wpłat na rzecz pracowniczych planów kapitałowych. W takim wypadku składowa wynagrodzenia będzie dołączona do wypłaty. 

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada, że do 1 stycznia 2021 roku wszystkie podmioty gospodarcze, w tym należące do sektora publicznego zobowiązane są do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Okresy wprowadzenia podzielone są na etapy i obejmują kolejne przedsiębiorstwa podzielone względem ilości zatrudnianych osób.

Jeśli chodzi o stawkę, jaka jest odprowadzana na rachunek uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych to wygląda to w następujący sposób. Istnieje tzw. wpłata powitalna przekazana ze środków państwa, konkretnie – Funduszu Pracy i wynosi 250zł. Każdy następny rok uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych również będzie dotowany z Funduszu Państwa, jednak już w kwocie 240zł. Ponadto na stawkę wpływającą na rachunek składa się jeszcze wpłata ze strony pracodawcy. Wynosi ona 1,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Pracownik natomiast wpłaca, a właściwie zostaje mu potrącone z pensji 2% wynagrodzenia brutto. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zwiększyć wpłaty do 4% wynagrodzenia brutto, co łącznie może dać maksymalny wpływ 8% wynagrodzenia brutto na rachunek Pracowniczego Planu Kapitałowego. W wyjątkowej sytuacji, na mocy specjalnej deklaracji pracownik może obniżyć wpłatę nawet do 0,5% wynagrodzenia brutto, jednak musi to być uzasadnione nie przekraczaniem wynagrodzenia o więcej niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
 

Pracownicze Plany Kapitałowe Wasze opinie

4+3 =