Eszkola

Gaz doskonały co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Gaz doskonały jest fizycznym modelem idealnej substancji w stanie gazowym. Model opiera się na kilku założeniach:

* cząsteczki gazu oddziałują ze sobą jedynie przez zderzenia - wynika z tego, że każde inne oddziaływanie jest pomijane;

* zderzenia cząsteczek gazu są doskonale sprężyste - spełniona jest zasada zachowania pędu i energii kinetycznej;

* objętość cząsteczek jest znacznie mniejsza niż objętość gazu - gaz jest rozprężony;

* cząsteczki są w chaotycznym ruchu non-stop -  ten ruch jest przyczyną ich zderzeń;

Energię wewnętrzną \(U\)  \(N\)-cząsteczek takiego gazu można powiązać z temperaturą \(T\) wzorem:

\(U=\frac{3}{2}NkT\),
gdzie \(k\) jest stałą Boltzmanna.

Zmiana energii wewnętrznej związana jest ze zmianą prędkości cząsteczek gazu, a co za tym idzie można ją wyrazić przez zmianę energii kinetycznej \(E_k\):

\(\Delta U=\Delta E_k\)

Parametry stanu gazu doskonałego opisuje równanie stanu.

 

Gaz doskonały Wasze opinie

6+1 =

Oprócz gaz doskonały może Ci się przydać