Eszkola

Ciosy – rodzaje

Ciosy to zbiory widocznych spękań i szczelin w skałach, przyjmujący odpowiedni pod względem geometrycznym kształt. 


Ze względu na kształt spękań w stosunku do warstw skalnych wyróżnia się ciosy podłużne, poprzeczne, diagonalne, ławicowe, katetalne, słupowe, ortogonalne, komplementarne
Ciosy podłużne są równoległe do ułożenia struktur, poprzeczne układają się prostopadłe do nich, diagonalne natomiast skośnie. Ławicowe są równoległe do uławicenia, czyli układu warstw skalnych, katetalne prostopadłe do uławicenia. Ciosy słupowe przyjmują postać słupów o przekroju wieloboku. Ciosy ortogonalny tworzy zespół spękań przyjmujący prostopadłe ułożenie w odniesieniu do innego zespołu. Ciosy komplementarne powstaje w równocześnie w dwóch zespołach skalnych, które ulegają sprzężeniu. 

Ze względu na sposób powstawania wyróżnia się ciosy termiczne, magmowe, diagenetyczne, kompresyjne, denudacyjno-odprężeniowe
Ciosy termiczne powstają w skałach wulkanicznych wskutek występujących naprężeń, które rozciągają krzepnącą magmę. Ciosy magmowe powstają na znacznych głębokościach, głównie w skałach magmowych, tworząc dwa o przekroju pionowym i jeden o przekroju poziomym. Zazwyczaj są wykorzystane przez żyły geologiczne. 
Ciosy diagenetyczne powstają pod wpływem tworzenia się skały zwięzłej ze skały luźnej w wyniku  zmniejszania się objętości osadów. 
Ciosy kompresyjne tworzą się, gdy działają siły ściskające skałę. 
Ciosy denudacyjno-odprężeniowe są charakterystyczne, gdy nastąpi całkowite lub częściowe odciążenie skały, wskutek niszczenia wierzchniej warstwy

Ciosy Wasze opinie

2×6 =

Oprócz ciosy może Ci się przydać