Eszkola

Dekoncentracja i decentralizacja

Dekoncentracja i decentralizacja to zjawiska ściśle powiązane z kontrurbanizacją (wyludnianie centrów wielkich miast na rzecz rozwoju terenów pozamiejskich) i urban sprawl (rozlewanie się miast na miejscowości sąsiednie związane z rozwojem transportu publicznego i  osiedli mieszkaniowych).
Dekoncentracja to przemieszczanie ludności następuje w dół hierarchicznej sieci osadniczej, czyli z miast większych do miast/ miejscowości mniejszych. 
Decentralizacja natomiast obejmuje ruchy ludności z miast na tereny wiejskie

Urbanite oznacza osobę, która przejawia wielkomiejskie zachowania i prowadzi taki styl życia niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 
 

Dekoncentracja i decentralizacja Wasze opinie

7-1 =

Oprócz dekoncentracja i decentralizacja może Ci się przydać