Eszkola

Urban Sprawl - ekspansja miejska

Urban sprawl (ekspansja miejska) to nieograniczone „rozlewanie się” obszarów miast z centrum na kolejne przedmieścia lub miejscowości przygraniczne. 

Charakteryzuje się głównie rozwojem transportu publicznego oraz osiedli mieszkaniowych w tych rejonach.  
W XIX wieku uruchomiony został transport szynowy, natomiast XX wiek to era samochodu osobowego, który nieporównywalnie szybko zrewolucjonizował życie społeczeństwa i stal się zamiennikiem transportu publicznego. 
To właśnie rozpowszechnienie samochodów osobowych było przyczyną masowych migracji mieszkańców miast na przedmieścia czy nawet do miejscowości przygranicznych. Przedmieścia zazwyczaj  budowane były wzdłuż dróg lub torów kolejowych tak, żeby były bezpośrednio połączone z miastem. Jednak zabudowa mieszkaniowa jest luźna, zazwyczaj parterowa lub jednopiętrowa, nie ma wyraźnego centrum. Spowodowane jest to chaotycznym, gwałtownym i żywiołowym charakterem zjawiska. Budowa osiedli mieszkaniowych nie jest przemyślana, tylko osoby prywatne kupują tańsze grunty w niedalekiej odległości od miasta i budują rodzinny dom. Skutkuje to tym, że w krajobrazie miejscowości objętych ekspansją miast zabudowa mieszkaniowa przeplata się  z terenami użytkowanymi rolniczo lub lasami i łąkami.
Najintensywniej proces ten zachodził po rewolucji przemysłowej, kiedy  po raz pierwszy miejsca pracy wielu ludzi zostały oddzielone od miejsca ich zamieszkania. Zaistniała potrzeba przemieszczania się ludności do pracy i z powrotem. 

Wygląd zabudowy terenu objętego urban sprawl - Tokio

Urban Sprawl - ekspansja miejska

Autor zdjęcia: Obraz telophase z Pixabay

Urban Sprawl - ekspansja miejska Wasze opinie

2+1 =

Oprócz urban sprawl - ekspansja miejska może Ci się przydać