Eszkola

Elektrownie atomowe na świecie - rozmieszczenie

Elektrownia atomowa nazywana również elektrownią jądrową zamienia energię pozyskiwaną z rozszczepienia jąder w celu uzyskania energii elektrycznej. Cały proces zachodzi w reaktorach jądrowych. Wykorzystując ten sposób pozyskuje się bardzo dużo energii, bez dużego nakładu pierwiastków. Jednak istnieje ryzyko, że cały proces wymknie się spod kontroli, dlatego konieczna jest wiedza na temat tego jak odbywa się cała przemiana. 
W większości elektrowni jądrowych używany jest wzbogacony uran, który zawiera więcej izotopu niż uran występujący naturalnie. Na charakter i przebieg reakcji wpływa masa rozszczepianego pierwiastka oraz jego rozmiar. Jeśli masa lub rozmiar będą zbyt małe i kształt źle dobrany reakcja ulenie samoistnemu wygaszaniu. Muszą być odpowiednie parametry, żeby żądana reakcja zachodziła bez zakłóceń.
Podczas każdego rozszczepienia pierwiastka część neutronów jest wyrzucana poza obszar, w którym zachodzi rozszczepianie, część pochłania stabilne jądro izotopu 235. Pozostają 3 neutrony, z których przynajmniej jeden musi zostać pochłonięty przez niestabilne jądro izotopu 235, bo inaczej reakcja zaniknie samoistnie. 
Niezbędnym elementem każdej elektrowni atomowej są moderatory, czyli specjalistyczne elementy, która się wstawia między elementy paliwa jądrowego. Ich zadaniem jest spowalnianie rozszczepianych neutronów. Dzięki temu istnieje możliwość rozszczepiania kolejnych jąder, gdyż można w swoisty sposób kontrolować owe reakcje.
Jest to również swego rodzaju ochrona przed nieprzewidzianymi awariami - konstrukcja reaktorów jest taka, że gdy dojdzie do awarii moderatory są natychmiast wyrzucane spomiędzy prętów, a to oznacza zaprzestanie dalszych rozszczepień jąder, czyli zanik reakcji. 
Reaktory mogą być energetyczne wykorzystywane do tworzenia energii lub doświadczalne na potrzeby badań i obserwacji. 
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) opracowała siedmiostopniowy system stopniowania rodzajów awarii. Poziom 0 oznacza brak awarii, poziom 1 anomalię, poziomy 2 i 3 incydenty, a od 4 stopnia wzwyż poważne awarie. 
IAEA podaje, że na świecie istnieją 454 reaktory jądrowe i kolejne wciąż powstają. 
Największe z nich to Wolseong Nuclear Power Plant, elektrownia atomowa Hanbit, elektrownia atomowa Hanul, elektrownia atomowa Kori, elektrownia atomowa Kashiwazaki – Kariwa w Korei Południowej, Cattenom Nuclear Power Plant, elektrownia atomowa Paluel, elektrownia atomowa Gravelines we Francji, Zaporoska Elektrownia Atomowa na Ukrainie, elektrownia atomowa Bruce w Kanadzie. 
Są to elektrownie atomowe o średniej mocy około 6 tysięcy megawatów każda. 
Przedstawiona mapa obrazuje rozmieszczenie wszystkich elektrowni atomowych na świecie. Jak widać najwięcej ich jest w wyżej większości krajów europejskich, w Stanach Zjednoczonych oraz kilku  krajach azjatyckich oraz Brazylii, Argentynie i RPA. 
Część państw, wśród nich także Polska nie ma elektrowni atomowych na terenie swojego państwa. Rozpoczęto budowę w Żarnowcu jednak jej nie dokończono ze względu na liczne protesty ludności. 
Wszystkie reaktory doświadczalne również obecnie nie są czynne. 
 

Elektrownie atomowe na świecie - rozmieszczenie Wasze opinie

3×5 =

Oprócz elektrownie atomowe na świecie - rozmieszczenie może Ci się przydać