Eszkola

Funkcje miast

Miasto to zurbanizowany obszar posiadający prawa miejskie. Są one nadawane miejscowościom, które spełniają odpowiednie kryteria pod względem architektonicznym, administracyjnym, demograficznym i społecznym. Konieczne bowiem jest posiadanie odpowiednio rozbudowanej infrastruktury technicznej (sieć wodociągów, kanalizacji, linii energetycznych), zwartej zabudowy wraz z chodnikami  i odpowiedniej liczby mieszkańców.
Poszczególne funkcje miastotwórcze decydowały o powstaniu miasta w tym miejscu i wskazują na potrzeby ich mieszkańców. Wyróżnia się funkcję przemysłową, handlową, transportową, administracyjną, turystyczną, medyczną, kulturalno-oświatową.

Funkcja przemysłowa jest związana z występowaniem ośrodka przemysłowego o charakterze wydobywczym lub przetwórczym. Często miasta powstawały w miejscu wydobycia surowców mineralnych.
Funkcja handlowa wskazuje na powstanie miasta w miejscach występowania ośrodków handlowych i hurtowych.
Funkcja transportowa wiąże się z występowaniem węzłów komunikacyjnych, portów w przypadku miast nadmorskich, dawniej mostów lub bród na rzece.
Funkcja administracyjna jest związana z obecnością siedzib władz lokalnych i wszelkiego rodzaju urzędów.
Funkcja turystyczna jest spełniona gdy miejscowość posiada walory turystyczne przyciągające turystów. Często są to miasta zabytkowe, kurorty nadmorskie i górskie, uzdrowiska.
Funkcja medyczna jest spełniona gdy są wybudowane tam szpitale i ośrodki medyczne wykraczające swą działalnością poza miasto.
Funkcja kulturalno-oświatowa wiąże się z miejscami kulturalnymi życia społecznego takimi jak teatry, muzea, kina oraz ośrodki edukacyjne w postaci szkół, uczelni, uniwersytetów.

Współcześnie większość miast jest wielofunkcyjna. Oznacza to, że nie wyróżnia się jedna funkcja, ale wszystkie ze sobą współistnieją, zapewniając mieszkańcom szeroki wachlarz możliwości.