Eszkola

Funkcje miast

Miasto to zurbanizowany obszar posiadający prawa miejskie. Są one nadawane miejscowościom, które spełniają odpowiednie kryteria pod względem architektonicznym, administracyjnym, demograficznym i społecznym. Konieczne bowiem jest posiadanie odpowiednio rozbudowanej infrastruktury technicznej (sieć wodociągów, kanalizacji, linii energetycznych), zwartej zabudowy wraz z chodnikami  i odpowiedniej liczby mieszkańców.
Poszczególne funkcje miastotwórcze decydowały o powstaniu miasta w tym miejscu i wskazują na potrzeby ich mieszkańców. Wyróżnia się funkcję przemysłową, handlową, transportową, administracyjną, turystyczną, medyczną, kulturalno-oświatową.

Funkcja przemysłowa jest związana z występowaniem ośrodka przemysłowego o charakterze wydobywczym lub przetwórczym. Często miasta powstawały w miejscu wydobycia surowców mineralnych.
Funkcja handlowa wskazuje na powstanie miasta w miejscach występowania ośrodków handlowych i hurtowych.
Funkcja transportowa wiąże się z występowaniem węzłów komunikacyjnych, portów w przypadku miast nadmorskich, dawniej mostów lub bród na rzece.
Funkcja administracyjna jest związana z obecnością siedzib władz lokalnych i wszelkiego rodzaju urzędów.
Funkcja turystyczna jest spełniona gdy miejscowość posiada walory turystyczne przyciągające turystów. Często są to miasta zabytkowe, kurorty nadmorskie i górskie, uzdrowiska.
Funkcja medyczna jest spełniona gdy są wybudowane tam szpitale i ośrodki medyczne wykraczające swą działalnością poza miasto.
Funkcja kulturalno-oświatowa wiąże się z miejscami kulturalnymi życia społecznego takimi jak teatry, muzea, kina oraz ośrodki edukacyjne w postaci szkół, uczelni, uniwersytetów.

Współcześnie większość miast jest wielofunkcyjna. Oznacza to, że nie wyróżnia się jedna funkcja, ale wszystkie ze sobą współistnieją, zapewniając mieszkańcom szeroki wachlarz możliwości.

Funkcje miast Wasze opinie

6+7 =