Eszkola

Zatoka Ha Long

Zatoka Ha Long jest częścią Zatoki Tonkin i położona jest w obrębie Prowincji Quang Ninh w północno-wschodnim Wietnamie. Obejmuje obszar 43400 hektarów złożony z 1600 wysp i wysepek tworzących piękny pejzaż morski z wapiennymi rzeźbami. To miejsce wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1994 roku. Ze względu na surowy charakter, większość wysp pozostaje niezamieszkała i nie nosi śladów ludzkiej obecności. Wybitne piękno krajobrazu dopełnia wielkie znaczenie biologiczne tego obszaru. Ha Long jest bowiem jednym z najlepszych przykładów krajobrazu krasowego powstałego w wilgotnym i ciepłym klimacie tropikalnym.
 
Najbardziej spektakularnym elementem scenerii zatoki są krasowe formy wapienne: filary, łuki erozyjne, jaskinie jak również wiele innych nadmorskich form krasowych. Wyspy różnorodnych kształtów i rozmiarów, groty, wapienne słupy prezentują malowniczą i dziewiczą przyrodę.

Zatoka Ha Long
Autor zdjęcia: Larry W. Lo [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
 
Nieustanne stopniowe zalewanie oraz cofanie się morza z powierzchni lądu / płaskowyżu wapiennego w czasie geologicznym doprowadziło do powstania krajobrazu licznych zgrupowanych stożków oraz pojedynczych stożkowych szczytów i wież, które zostały silnie podcięte przez morską wodę. Rzeźby te są wyjątkowo dobrze rozwinięte – szczyty są stożkowe, nie zaokrąglone, mają bardzo strome lub pionowe ściany i sięgają wysokości nawet 100m ponad poziom wody.
 
Zatoka nazywana jest przez lokalną ludność Zatoką Lądującego Smoka, co ma związek z miejscową legendą, opowiadająca o tym jak Nefrytowy Cesarz zesłał Smoczą Matkę i jej dziecko by pomogli Wietnamczykom bronić się przed atakami najeźdźców od strony morza. Gdy wrogie statki zbliżały się do wybrzeży przelatujące smoki wypluwały w stronę morza niezliczone ilości pereł, które stworzyły solidną jadeitową ścianę blokującą dostęp wrogom. Statki rozbiły się o jadeitowe skały a po odparciu ataku, smokom tak bardzo spodobał się krajobraz, że postanowiły zostać na ziemi zamiast wracać do nieba – Smocza Matka wylądowała w miejscu nazwanym Halong a jej dziecko w Zatoce Bai Tu Long, ich ogony wynurzają się z wody w Bach Long Vi.
 
Zatokę Ha Long uznano za relikt historyczny i kulturowy i sklasyfikowano jako narodowy obszar/ park krajobrazowy w 1962 roku. Od 2009 roku jest to Specjalny Narodowy obszar Krajobrazowy objęty Prawami Dziedzictwa Kulturowego.

Zatoka Ha Long
Autor zdjęcia: Mr. Theklan [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
 
Jako najbardziej rozległy i najlepiej znany przykład wież krasowych, Zatoka Ha Long jest jednym z najważniejszych na świecie obszarów skupisk stożkowych szczytów (Fengcong – „klaster szczytów”) oraz odosobnionych wzgórz wapiennych (Fenglin – „las szczytów”). Liczne jeziora, znajdujące się w miejscu zatopionych dolin to jedna z charakterystycznych cech krasu Fengcong.
 
Zatoka Ha Long jest przedstawieniem nieustannych różnorodnych procesów, które możemy nieustannie obserwować i z tego względu stanowi ona bogaty rezerwuar wiedzy dla przyszłego zrozumienia historii geologicznej i klimatycznej Ziemi jak również zrozumienia charakteru procesów krasowych w złożonym środowisku.
 
Zatoka Ha Long

Autor zdjęcia: Dennis Jarvis [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Zatoka Ha Long Wasze opinie

7-4 =