Eszkola

Lawiny – rodzaje

Lawina to gwałtowne przemieszczanie się lub spadanie zwietrzeliny (zewnętrznej części gleby), śniegu lub lodu ze stromego stoku. Aby mogła powstać konieczne jest duże nachylenie zbocza, oscylujące między 25 a 50 ͦ, gładka i wyrównana powierzchnia oraz brak lub niewiele małych roślin.
Powstaje, gdy zostaje zaburzona równowaga między siłami występującymi w pokrywie śnieżnej, czyli adhezją (powierzchniowe łączenie cząsteczek), kohezją (łączenie cząstek wewnątrz ciała) i tarciem, a siłami rozrywającymi. Te pierwsze są zbyt małe, by utrzymać warstwę lub całą pokrywę śniegu na stoku. Często wymienione siły występują w stanie równowagi do momentu wystąpienia impulsu, który ją zaburzy. Może nim być wiatr, deszcz, wzrost temperatury powodujący roztapianie śniegu, podcięcie zbocza, głośne okrzyki, osiadanie śniegu. 

Lawiny dzielą się ze względu na transportowany lub opadający materiał. W lawinach lodowych jest to masa lodowa, w lawinach błotnych gwałtownie przemieszczający się potok błotny, w lawinach kamiennych masa okruchów skalnych, piasku, żwiru, w lawinach wulkanicznych lawa wraz z popiołami i gazami wulkanicznymi, w lawinach śnieżnych śnieg. 
W lawinach pyłowych transportowany jest świeży śnieg, który obfite opady śniegu zmieniają w welon pyłu śnieżnego. W lawinach gruntowych zsuwane są ciężkie masy śniegu, które erodują podłoże wyrywając z niego okruchy skalne i kamienie. Deski śnieżne to obsunięcie bloków świeżego śniegu, ale jeszcze nie całkiem związanego z podłożem. 
Lawiny mieszane zawierają zarówno śnieg, lód jak i kamienie, błoto, rośliny, gruz. 
Wystąpienie lawin powoduje zniszczenia w infrastrukturze, gruntach ornych jak i kompleksach roślinnych. 
 

Lawiny – rodzaje

Autor zdjęcia: Obraz 272447 z Pixabay

Lawiny Wasze opinie

4×7 =