Eszkola

Mapa hipsometryczna

Mapa hipsometryczna pokazuje ukształtowanie powierzchni przestawianego na mapie terenu wykorzystując poziomice i leżące pomiędzy nimi barwy.  
Poziomice to linie na mapie łączące taką samą wysokość bezwzględną (liczoną od poziomu morza). 
Przestrzeń między poziomicami jest wypełniona kolorem, który jest odpowiednio dobrany w stosunku do stopnia wysokości. 
Kolorami ciepłymi oznaczane są wypukłe formy terenu, czyli pagórki, wzniesienia, wyżyny, góry - przybierają one barwy od żółtej przez pomarańczową po czerwoną/ brązową. 
Kolory zimne natomiast oznaczają formy wklęsłe przybierając barwy od ciemnoniebieskich prze niebieskawe po zielone. Kolorem zielonym oznaczane są tereny płaskie. 

Takie ułożenie kolorów względem wysokości ma uzasadnienie optyczne, ponieważ oko ludzkie postrzega barwy ciepłe jakby były bliżej, natomiast barwy zimne jakby były oddalone. 

 

Mapa hipsometryczna

Autor zdjęcia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_hipsometryczna_okolic_Jedlnii_Letnisko.jpg

Mapa hipsometryczna Wasze opinie

7-4 =

Oprócz mapa hipsometryczna może Ci się przydać