Eszkola

Polski biegun zimna

Biegun zimna to miejsce na półkuli północnej lub południowej, w którym zanotowano najniższą temperaturę powietrza (na tej półkuli). Za polski biegun zimna uważa się Suwalszczyznę, a dokładniej wieś położoną ok. 30 km na północ od Suwałk - Wiżajny.

Podczas najwyższych spadków temperatur osiąga ona tutaj -30ͦ C.
Tuż przed miejscowością są wzgórza o wysokości około 292 m n.p.m., na których od wielu lat notowana jest najniższa temperatura.
W Polsce znajdują się miejsca osiągające niższe temperatury, ale znajdują się one na obszarach podgórskich i górskich, a te według Światowej Organizacji Meteorologicznej nie są miarodajne, ponieważ biegunem zimna w danym kraju zostaje miejsce położone wyłącznie na nizinach.

Zima w Wiżajnach jest długa i mroźna, nawet 2-3 razy dłuższa niż na zachodzie Polski (najdłuższa zima, w roku 1928, trwała tu aż do czerwca).
Śnieg pojawia się w tu zwykle w końcu listopada, a znika dopiero pod koniec marca. 
Lato jest najczęściej krótkie i upalne, gdyż w tym okresie przeważają wpływy kontynentalnych mas powietrza. Ekstremalne temperatury zanotowane na tym terenie to +36°C i -38°C. 

Suwalszczyzna jest położona na północnym wschodzie kraju, co sprawia, że jest narażona 
zarówno na napływ chłodnych mas powietrza ze Skandynawii, jak i kontynentalnych znad Syberii. 

Masa powietrza arktycznego kontynentalnego przynosi zimą słoneczną, pozbawioną opadów i wilgoci, ale bardzo mroźną pogodę.
Latem natomiast napływa kontynentalne ciepłe, które przynosi również słoneczną, bardzo suchą i upalną pogodę

Stosunkowo dalekie położenie od Morza Bałtyckiego sprawia z kolei, że ogrzewający wpływ morskiego prądu zatokowego nie jest tam na tyle silny, by znacząco zwiększać temperaturę. 

Polski biegun zimna Wasze opinie

3+4 =

Oprócz polski biegun zimna może Ci się przydać