Eszkola

Rozmieszczenie hodowli wybranych zwierząt hodowlanych w Polsce – główne rejony hodowli

Hodowla zwierząt w Polsce była rozpowszechniona przed przemianami ustrojowymi. Od 1989 roku notuje się spadek hodowli zwierząt. Koszty utrzymania pojedynczych sztuk zwierząt były za duże w stosunku do otrzymywanych produktów. Dodatkowo Państwowe Gospodarstwa Rolne zostały zlikwidowane lub sprywatyzowane więc pojedynczy rolnicy zostali pozbawieni terenów gdzie można było wypasać zwierzęta lub uprawiać dla nich rośliny pastewne.  
Hodowla zwierząt w Polsce jest głównie w wyspecjalizowanych gospodarstwach, gdzie jest znaczna ilość ich pogłowia. 
Bydło hodowane jest na Podlasiu, w Wielkopolsce oraz na Mazowszu. 
Trzoda chlewna jest hodowana głównie w prywatnych gospodarstwach na własne potrzeby. Wraz z hodowlą tych zwierząt uprawiane są ziemniak, żyto i pszenica, czyli głównie w województwie wielkopolskim, opolskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim. 
Hodowla owiec w Polsce jest w stanie regresu z powodu zmniejszenia zapotrzebowania na wełnę, skórę na rynku krajowym. Z tego względu najpowszechniej są hodowane głównie w górach, na Podkarpaciu, w Wielkopolsce, na Kujawach. 
Hodowla drobiu opiera się na kurach chowanych głównie na mięso. Fermy są usytuowane w pobliżu największych rynków zbytu, czyli na Dolnym Śląsku, na Górnym Śląsku w Małopolsce i na Podkarpaciu. 
 

Rozmieszczenie hodowli wybranych zwierząt hodowlanych w Polsce Wasze opinie

3+8 =

Oprócz rozmieszczenie hodowli wybranych zwierząt hodowlanych w polsce może Ci się przydać