Eszkola

Rozmieszczenie hodowli wybranych zwierząt w Europie – główni producenci

Hodowla zwierząt w Europie jest uwarunkowana rynkiem zbytu oraz popytem na produkty zwierzęce, czyli głównie mięso, mleko, jaja, skórę i wełnę. Najpowszechniej hoduje się na tym kontynencie trzodę chlewną, bydło, owce, drób

W Europie notowana jest największa hodowla trzody chlewnej na świecie, co jest powiązane z panującym tam klimatem. Świnie nie przystosowują się do wysokich i niskich temperatur, jak również do obszarów zbyt suchych. Wymagają dobrej paszy głównie z ziemniaków i żyta dlatego rozmieszczenie ich hodowli jest zlokalizowane z miejscami upraw tych roślin. Głównymi producentami na świecie są głównie kraje europejskie, a mianowicie Ukraina, Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia.

Hodowla bydła w Europie jest uwarunkowana odpowiednimi warunkami klimatycznymi, przyrodniczymi oraz występowaniem dużej ilości naturalnych pastwisk. Uprawa wielu roślin pastewnych skutkuje produkcją dobrej paszy. Hodowla krów dominuje w krajach skandynawskich, Europie Środkowej oraz Południowej. Głównymi producentami są Francja, Niemcy i Wielka Brytania. 

Owce w Europie są hodowane właściwie tylko w Wielkiej Brytanii na własny użytek. Mieszkańcy wysp Brytyjskich uznają bowiem baraninę za najlepsze mięso. 

Drób jest hodowany głównie w celu uzyskania mięsa. Jest stosunkowo tania i zapewnia szybki przyrost wagi. Najbardziej powszechne są hodowle kur, indyków, mniejsze kaczek i gęsi. Odbywają się one w dużych zamkniętych fermach usytuowanych w pobliżu miast o dużej gęstości zaludnienia. 
Głównymi producentami drobiu jest Francja, Ukraina, Wielka Brytania, Rumunia. 
 

Rozmieszczenie hodowli wybranych zwierząt w Europie Wasze opinie

3+5 =

Oprócz rozmieszczenie hodowli wybranych zwierząt w europie może Ci się przydać