Eszkola

Smog

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym polegającym na zmieszaniu powietrza z zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł antropogenicznych. Stanowi jakby chmurę zawieszoną nad miastem. Szczególnie często tworzą się w okresach jesiennych i zimowych, kiedy to jest wilgotno, zimno i zachodzi potrzeba ogrzewania domów i mieszkań.
Smog może być typu londyńskiego i typu Los Angeles. Różnią się one składem chemicznym i miejscem występowania. 
Smog typu londyńskiego jest złożony głównie z tlenków siarki, z domieszkami tlenków azotu i pyłów. W Polsce pojawia się w miesiącach jesiennych i zimowych. 
Smog typu Los Angeles zawiera głównie tlenki węgla, azotu i węglowodory, które wchodząc w reakcje przekształcają się w azotany nadtlenku acetylu lub aldehydów.  Występuje w okresie letnim. 

Główną przyczyną powstawania smogu jest obecność zanieczyszczeń w atmosferze, które pochodzą w dużej mierze z ogrzewania domów i mieszkań śmieciami, węglem, a także spaliny samochodowe i fabryczne. Przedostają się wówczas do atmosfery ogromne ilości niebezpiecznych i szkodliwych substancji. 

Przy ocenie i monitoringu stanu atmosfery bierze się pod uwagę stężenie pyłów PM10 i PM2,5. 

Smog negatywnie wpływa na zdrowie organizmów żywych, chociaż jego skutki nie są zauważalne od razu. Jego obecność w powietrzu powoduje, że mieszkańcy regularnie go wdychają co z kolei zwiększa podatność na choroby układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, nowotwory i patologii ciąży. 
 

Smog Wasze opinie

9+9 =