Eszkola

Sudety - geologia

Sudety są fragmentem masywu czeskiego. Dzielą się na Sudety Właściwe, Przedgórze Sudeckie i Pogórze Sudeckie.
Sudety
źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Sudeten.png

Czym się różni przedgórze od pogórza?
Między pogórzem,  a Sudetami nie ma kotlin, a między przedgórzem a Sudetami są kotliny.

Gdzie się kończą Sudety?
Pod względem geologicznym granicą Sudetów jest próg strukturalny, denudacyjny- czyli uskok. Od strony południowo- zachodniej jest to uskok górnej Łaby. Od strony północno- wschodniej jest to uskok brzeżny.
Pod względem geograficznym granica Sudetów przebiega wzdłuż biegu Odry.

Sudety zbudowane są w dużej mierze ze skał metamorficznych oraz z granitów, jednak tutaj skały metamorficzne są bardziej odporne na procesy wietrzenia niż granity. Te są mniej odporne ponieważ w budowie Sudetów są głównie granity porfirowate i równokrystaliczne, a te nie są odporne na procesy niszczenia. 

Granitowe masywy w Sudetach:
- Łużycki
- Karkonosko- herski
- Strzegom- Sobótka
- Strzelin
- Kłodzka- Złoty Stok
- Kudowa

Wokół granitów występujących w Karkonoszach i Górach Berskich są skały metamorficzne.

Pod Śnieżką jest równia Karkonoska o szerokości około 2,5 km. Jej prawie równe podłoże świadczy o tym, że wietrzenie zachodziło tam w równym tempie.
Obszar pod Śnieżka był niszczony a nie sam masyw Śnieżki,  ponieważ Śnieżka jest ze skał metamorficznych, natomiast równia z granitów. 

Góry Stołowe
Góry Stołowe były kiedyś doliną zasypaną przez piasek i muł. Z tego względu są tu skały zlifikowanego piasku i mułu (zbitego, sklejonego), czyli piaskowców i margli. Jest tam 5 pakietów piaskowców ciosowych, z czego każdy jest innej grubości. Sama wierzchowina zbudowana z pakietu piaskowcowego jest pocięta na dużą ilość skałek, ponieważ jest tam dużo spękań ciosowych, które są spękaniami tektonicznymi, związanymi z rzeźbą terenu. 

Kotlina Nysy Kłodzkiej
Kotlina Nysy Kłodzkiej to rów tektoniczny lub inaczej zapadlisko tektoniczne powstałe ze względu na tektonikę terenu.

Sudety
źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł

 

Karkonosze
W Karkonoszach jest obecny specyficzny typ wietrzenia, wynikający z faktu występowania w tym miejscu uskoków, gdyż jest to silnie stektonizowany obszar.

Sudety Wasze opinie

2+1 =

Oprócz sudety może Ci się przydać