Eszkola

Niecka Podhalańska - opis obszaru

Niecka Podhalańska leży pomiędzy Tatrami a Beskidami.


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obni%C5%BCenie_Orawsko-Podhala%C5%84skie

 


źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł

Zbudowana jest z fliszu, czyli osadów turbidytowych. Turbidyt to przkładaniec skalny z malejącymi ziarnami.


źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł

Na północy Niecki jest flisz podhalański, na południu flisz liptowski.