Eszkola

Torfowiska – typy

Torfowisko to stale uwodnione mokradła, w których następuje akumulacja osadów organicznych (pochodzących z organizmów żywych). Powstają na trudno przepuszczalnych podłożach, dzięki czemu następuje rozkładanie szczątków organizmów. Porasta je roślinność bagienna i bagienno – łąkowa. 
Poprzez rozkład organizmów obumarłych powstaje torf, czyli osad organiczny o strukturze roślinnej. Porasta je roślinność, która przyczynia się do jego powstawania, czyli torfotwórcza.

 Podział torfowisk
1) niskie – żyzne, dzięki czemu bogate w florę; powstają w dolinach rzek lub zagłębieniach odpływowych
2) przejściowe
3) wysokie – mało żyzne, powstają z zagłębieniach bezodpływowych, zasilane przez wody opadowe

Występują głównie w klimacie umiarkowanym chłodnym na półkuli północnej. 
 

Torfowiska – typy

Autor zdjęcia: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Torfowisko-1.JPG, Creative Commons

Torfowiska Wasze opinie

7-2 =