Eszkola

Wysokość bezwzględna i wysokość względna

Wysokość bezwzględna to wysokość punktu na Ziemi mierzona względem poziomu morza (punkt, który teoretycznie leży na wysokości 0 metrów). Jest podawana w metrach nad poziomem morza - m n.p.m., jeśli punkt jest nad powierzchnią Ziemi. Jeśli znajduje się on pod powierzchnią Ziemi wtedy jest podawana w metrach pod poziomem morza - m p.p.m.


Wysokość względna jest to wysokość punktu na Ziemi mierzona od innego punktu odniesienia niż poziom morza, np. względem szczytu pagórka lub jego podnóża. 

Żeby podać wysokość względną musimy znać wysokość bezwzględną mierzonego punktu oraz wysokość bezwzględną punktu odniesienia. 
Jak odczytać wysokość bezwzględną i względną na mapie?
Wysokość bezwzględna na mapie odczytywana jest bezpośrednio z poziomic. Poziomica to linia na mapie wyznaczająca taką samą wysokość bezwzględną w terenie. Jeśli chcemy odczytać jaką wysokość bezwzględną ma dany punkt po prostu odczytujemy wysokość poziomicy na której leży. 

Na podanej mapie punkt A leży na poziomicy z numerem 600, oznacza to, że leży na wysokości 600 m n.p.m. Punkt B natomiast ma wysokość 750 m n.p.m.

Gdy chcemy obliczyć wysokość względną na mapie również musimy znać wysokości bezwzględne obydwu punktów. 
Gdy chcemy obliczyć wysokość względną punktu B względem punktu A odejmujemy wysokość bezwzględną punktu B od wysokości bezwzględnej punktu A, czyli
punkt B = 750 m n.p.m.
punkt A = 600 m n.p.m.

750 m n.p.m. - 600 m n.p.m. = 150 m 

Wysokość bezwzględna i wysokość względna Wasze opinie

7×6 =