Eszkola

Równanie Poiseuille'a - wzór stosowany w kroplowej elektrodzie rtęciowej (KER) wzór

Równanie Poiseuille'a wyraża się wzorem:

\(V=\cfrac{\pi r^4tp}{8l\eta}\)

gdzie:

\(V\) - objętość rtęci wypływającej z kapilary \([cm^3]\),

\(r\) - promień kapilary \([cm]\),

\(l\) - długość kapilary \([cm]\).

\(t\) - czas wypływu rtęci \([s]\),

\(\eta\) - lepkość rtęci \([Pa\cdot s]\),

\(p\) - ciśnienie hydrostatyczne \([Pa]\).Równanie Poiseuille'a - wzór stosowany w kroplowej elektrodzie rtęciowej (KER) - jak stosować w praktyce?

1+9 =