Eszkola

Wzór na ciepło potrzebne do odparowania jednej kropli wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ciepło potrzebne do odparowania jednej kropli ma postać:

\(Q_j=\cfrac{8\lambda\pi d_1}{6}\Delta tm\tau\)

gdzie:

\(Q_j\) - ciepło potrzebne do odparowania jednej kropli \([J]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(d_1\) - średnica kropli przed odparowaniem \([m]\),

\(\Delta tm\) - średni logarytmiczny spadek temperatury \([K]\),

\(\tau\) - czas odparowania \([s]\).Wzór na ciepło potrzebne do odparowania jednej kropli - jak stosować w praktyce?

6-4 =