Eszkola

Wzór na dodatkowy strumień powietrza wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego wentylatora wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na dodatkowy strumień powietrza wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego wentylatora ma postać:

\(V_x=\cfrac{V\cdot n_{50}\cdot e}{1+\cfrac{f}{e}\left(\cfrac{V_{su}-V_{ex}}{V\cdot n_{50}}\right)^2}/3600\)

gdzie:

\(V_x\) - dodatkowy strumień powietrza wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego wentylatora \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(V\) - kubatura wewnętrzna wentylowana \([m^3]\),

\(n_{50}\) - krotność wymiany powietrza w budynku wywołana różnicą ciśnień 50 Pa \([\cfrac{1}{h}]\),

\(e\),\(f\) - współczynniki osłonięcia budynku \([-]\),

\(V_{su}\) - obliczeniowy strumień powietrza nawiewanego mechanicznie, wymaganego ze względów higienicznych \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(V_{ex}\)- obliczeniowy strumień powietrza wywiewanego mechanicznie, wymaganego ze względów higienicznych \([\cfrac{m^3}{s}]\).Wzór na dodatkowy strumień powietrza wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego wentylatora - jak stosować w praktyce?

4+3 =

Oprócz - wzór na dodatkowy strumień powietrza wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego wentylatora może Ci się przydać