Eszkola

Wzór na głębokość periodycznego wnikania wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na głębokość periodycznego wnikania ma postać:

\(\delta=\sqrt{\cfrac{2\lambda}{\rho c\omega}}\)

gdzie:

\(\delta\) - głębokość periodycznego wnikania \([m]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodności cieplnej gruntu pod podłogą \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\rho\) - gęstość gruntu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(c\) - ciepło właściwe gruntu \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(\omega\) - prędkość kątowa w cyklu rocznym \([\cfrac{1}{s}]\).Wzór na głębokość periodycznego wnikania - jak stosować w praktyce?

4+1 =