Eszkola

Wzór na kinematyczny wyróżnik szybkobieżności wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na kinematyczny wyróżnik szybkobieżności ma postać:

\(n_{SQ}=\cfrac{n\sqrt{Q}}{H^{\cfrac{3}{4}}}\)

gdzie:

\(n_{SQ}\) - kinematyczny wyróżnik szybkobieżności \([-]\),

\(n\) - prędkość obrotowa wirnika pompy \([\cfrac{1}{min}]\),

\(Q\) - wydajność pompy \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(H\) - wysokość podnoszenia pompy \([m\:H_2O]\).



Wzór na kinematyczny wyróżnik szybkobieżności - jak stosować w praktyce?

6+1 =