Eszkola

Wzór na wysokość ssania wzór

Wzór na wysokość ssania  ma postać:

\(H_s=H_{geom}^s+\Delta h_{str}^s\)

gdzie:

\(H_s\) - wysokość ssania,

\(H_{geom}^s\) - różnica wysokości geometrycznej w pionie pomiędzy zwierciadłem dynamicznym wody w studni, a osią wirnika pompy zlokalizowanej w budynku,

\(\Delta h_{str}^s\) - suma oporów przepływu (strat liniowych i miejscowych) w przewodzie ssawnym, licząc od kosza ssawnego do króćca ssawnego pompy.Wzór na wysokość ssania - jak stosować w praktyce?

7-3 =