Eszkola

Wzór na wysokość podnoszenia dla pompy głębinowej wzór

Wzór na wysokość podnoszenia dla pompy głębinowej ma postać:

\(H_p=H_{geom}+h_{wym}+\Delta h_{str}\)

gdzie:

\(H_p\) - wysokość podnoszenia dla pompy głębinowej,

\(H_{geom}\) - różnica wysokości geometrycznej w pionie pomiędzy zwierciadłem dynamicznym w otworze studni, a najwyżej położonym punktem czerpalnym w zasilanej instalacji,

\(h_{wym}\) - wymagana wysokość ciśnienia przed punktem czerpalnym,

\(\Delta h_{str}\) -suma oporów przepływu (strat liniowych i miejscowych) od króćca tłocznego pompy głębinowej do najdalej położonego punktu czerpalnego w instalacji. 


Wzór na wysokość podnoszenia dla pompy głębinowej - jak stosować w praktyce?

3×7 =