Eszkola

Wzór Colebrooka-White'a wzór

Wzór Colebrooka-White'a ma postać:

\(v=-2\cdot\sqrt{2gDJ_E}\cdot\log\left(\cfrac{k}{3,71D}+\cfrac{2,51\cdot v}{D\sqrt{2gDJ_E}}\right)\)

gdzie:

\(v\) - średnia prędkość strumienia w przekroju poprzecznym przewodu \([\cfrac{m}{s}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(D\) - średnica wewnętrzna przewodu \([m]\),

\(J_E\) - spadek hydrauliczny (strata energii na jednostkę długości) \([-]\),

\(k\) - współczynnik chropowatości bezwzględnej przewodu \([m]\),

\(n\) - kinematyczny współczynnik lepkości cieczy \([\cfrac{m^2}{s}]\).


 

Wzór Colebrooka-White'a - jak stosować w praktyce?

3×5 =