Eszkola

Wzór na minimalny spadek hydrauliczny wzór

Wzór na minimalny spadek hydrauliczny ma postać:

\(i_{min}=\cfrac{1}{DN}\)

gdzie:

\(i_{min}\) - minimalny spadek hydrauliczny \([-]\),

\(DN\) - średnica przewodu kanalizacyjnego \([mm]\).


Wzór na minimalny spadek hydrauliczny - jak stosować w praktyce?

8-4 =
  • S Sławek 29.05.2024

    Ze wzoru na minimalny spadek hydrauliczny wynika, że zależy on wyłącznie od nominalnej średnicy rury czyli w przypadku PCV od średnicy zewnętrznej. Stąd wartość i dla rury DN 200 wynosi 1/200 =0,005 czyli 0,5% . Skąd zatem wartości podawane w wytycznych montażu np 0,8 lub 1 % w różnych źródłach