Eszkola

Wzór na minimalny spadek hydrauliczny

Wzór na minimalny spadek hydrauliczny ma postać:

\(i_{min}=\cfrac{1}{DN}\)

gdzie:

\(i_{min}\) - minimalny spadek hydrauliczny \([-]\),

\(DN\) - średnica przewodu kanalizacyjnego \([mm]\).