Eszkola

Wzór na minimalny spadek hydrauliczny wzór

Wzór na minimalny spadek hydrauliczny ma postać:

\(i_{min}=\cfrac{1}{DN}\)

gdzie:

\(i_{min}\) - minimalny spadek hydrauliczny \([-]\),

\(DN\) - średnica przewodu kanalizacyjnego \([mm]\).


Wzór na minimalny spadek hydrauliczny - jak stosować w praktyce?

5×2 =