Eszkola

Wzór na liczbę Biota wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na liczbę Biota ma postać:

\(Bi=\cfrac{\alpha h}{\lambda}\)

gdzie:

\(Bi\) - liczba Biota \([-]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(h\) - odległość rozpatrywanego punktu od powierzchni \([m]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła materiału \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\).Wzór na liczbę Biota - jak stosować w praktyce?

3×3 =