Eszkola

Wzór na liczbę Fouriera wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na liczbę Fouriera ma postać:

\(Fo=\cfrac{a\tau}{h^2}\)

gdzie:

\(Fo\) - liczba Fouriera \([-]\),

\(a\) - współczynnik wyrównania temperatur \([\cfrac{m^2}{s}]\),

\(\tau\) - czas \([s]\),

\(h\) - odległość rozpatrywanego punktu od powierzchni \([m]\).Wzór na liczbę Fouriera - jak stosować w praktyce?

7-3 =