Eszkola

Wzór na liczbę Grashofa wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Liczba Grashofa wyrażona jest wzorem:

\(Gr=\cfrac{g\beta\Delta th^3\rho^2}{\eta^2}\)

gdzie:

\(Gr\) - liczba Grashofa \([-]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(\beta\) - współczynnik rozszerzalności objętościowej \([\cfrac{1}{K}]\),

\(\Delta t\) - różnica temperatur \([K]\),

\(h\) - wysokość \([m]\),

\(\rho\) - gęstość \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\eta\) - dynamiczny współczynnik lepkości \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\).Wzór na liczbę Grashofa - jak stosować w praktyce?

7×4 =