Eszkola

Wzór na objętość użytkową zbiornika bezodpływowego wzór

Wzór na objętość użytkową zbiornika bezodpływowego ma postać:

\(V_u=Q\cdot t\cdot M\)

gdzie:

\(V_u\) - objętość użytkowa zbiornika bezodpływowego \([m^3]\),

\(Q\) - średnie dobowe zużycie wody \([\cfrac{m^3}{Md}]\),

\(t\) - czas gromadzenia ścieków (t=10-15 dni) \([d]\),

\(M\) - liczba mieszkańców \([-]\).


Wzór na objętość użytkową zbiornika bezodpływowego - jak stosować w praktyce?

8-4 =