Eszkola

Wzór na siłę poprzeczną przy podporze wzór

Wzór na siłę poprzeczną przy podporze ma postać:

\(V_o=\cfrac{qL}{2}\beta_{Vo}\)

gdzie:

\(V_o\) - siła poprzeczna przy podporze \([N]\),

\(q\) - obciążenie \([\cfrac{N}{m}]\),

\(L\) - rozpiętość \([m]\),

\(\beta_{Vo}\) - wartość stablicowana \([-]\).Wzór na siłę poprzeczną przy podporze - jak stosować w praktyce?

7-1 =