Eszkola

Wzór na siłę poprzeczną do wymiarowania przewiązek i skratowania wzór

Wzór na siłę poprzeczną do wymiarowania przewiązek i skratowania ma postać:

\(Q=1,2V\), lecz \(Q\geq 0,012 A\cdot f_d\)

gdzie:

\(Q\) - siła poprzeczna do wymiarowania przewiązek i skratowania \([N]\),

\(V\) - siła poprzeczna w elemencie wielogałęziowym od obciążenia zewnętrznego \([N]\),

\(f_d\) - wytrzymałość obliczeniowa stali \([Pa]\),

\(A\) - pole przekroju całego elementu \([m^2]\).


 Wzór na siłę poprzeczną do wymiarowania przewiązek i skratowania - jak stosować w praktyce?

1×5 =