Eszkola

Wzór na sprowadzone pole przekroju pojedynczego elementu osłabione otworami na złączki

Wzór na sprowadzone pole przekroju pojedynczego elementu osłabione otworami na złączki ma postać:

\(A_{\psi}=A_n\cfrac{0,8R_m}{R_e}\leq A\)

gdzie:

\(A_{\psi}\) - sprowadzone pole przekroju \([m^2]\),

\(A_n\) - pole najmniejszego płaskiego lub łamanego przekroju netto osłabionego otworami \([m^2]\),

\(A\) - pole przekroju (brutto) elementu \([m^2]\),

\(R_m\), \(R_e\) - właściwości wytrzymałościowe stali.